W tych warunkach nie moze byc ogólnie obowiazujacych wzorców planowania operatywnego

W tych warunkach nie może być ogólnie obowiązujących wzorców planowania operatywnego, lecz obowiązują jedynie zasady, które powinny być przystosowane do specyfiki i charakteru określonego budownictwa. Dlatego narzucanie praktyce, niezależnie od charakteru przedsiębiorstwa, szczegółowych form tego planowania w postaci zbioru porubrykowanych schematów do powszechnego stosowania nie byłoby słuszne. Kierując się tą zasadą, przedstawiona poniżej metoda planowania operatywnego ma jedynie charakter przykładowy. Przykładowo podane planowanie operatywne w tym ujęciu dzieli się na: – planowanie operatywne miesięczno-tygodniowe (miesięczne), – planowanie operatywne tygodniowo-dobowe (tygodniowe). Planowanie miesięczno-tygodniowe precyzuje zadania planów dyrektywnych rocznych i kwartalnych, natomiast planowanie tygodniowo-dobowe precyzuje zadania planów operatywnych miesięczno-tygodniowych. Planowanie operatywne miesięczno-tygodniowe stanowi w stosunku do planow ania dyrektywnego wyższy stopień planowania, a planowanie tygodniowo-dobowe jest aktualnie najwyższą, (najbardziej precyzyjną) formą planowania budowy. W ten sposób powstaje pełny, kompleksowy cykl planowania składający się z etapów, z których każdy następny etap stanowi rozwinięcie etapu poprzedniego, zabezpieczając w ostatecznym rezultacie realizację planowania wyjściowego, jakim jest planowanie dyrektywne. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje, schody dywanowe cena, nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu ]

Powiązane tematy z artykułem: nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje schody dywanowe cena