Wlasnosci poliizobutylenu

Własności poliizobutylenu. Niższe polimery izobutylenu, jak dirnery i trimery są przezroczystymi cieczami o małej lepkości. W miarę wzrostu ciężaru cząsteczkowego wzrasta również lepkość polimerów. Według Thomasa przejście od cieczy lepkich do ciał stałych zachodzi przy ciężarze cząsteczkowym około 27 000. Wszystkie produkty polimeryzacji izobutylenu są bez smaku i bez zapachu. Ciężar właściwy wynosi około 0,9 i ze zmianą ciężaru cząsteczkowego ulega tylko niewielkim zmianom. Polimery o ciężarze cząsteczkowym nie przekraczającym 80000 posiadają niewielką wytrzymałość na rozciąganie, jednak przy ciężarze cząsteczkowym powyżej IW 000, wytrzymałość na rozciąganie jest dostatecznie duża, aby ,ją można było mierzyć za pomocą zwykłych przyrządów. Pod względem chemicznym poliizobutylen różni się od kauczuku naturalnego, gdyż jest węglowodorem nasyconym, a kauczuk węglowodorem nienasyconym. Zarówno poliizobutylen, jak i kauczuk naturalny zbudowane są w postaci długich łańcuchów o regularnie rozmieszczonych krótkich alifatycznych łańcuchach bocznych. Badania przeprowadzone za pomocą promieni rentgenowskich wykazały duże podobieństwo pomiędzy tymi dwoma materiałami. Jak wykazali Brin i Halle , rentgenogram wyciągniętego poliizobutylenu jest bardzo podobny do rentgenogramu wyciągniętego kauczuku. Potwierdzają to badania Sebrella i Dinsmorea . Charakterystyczną cechą poliizobutylenu jest jego elastyczność, mimo że jest on materiałem nasyconym, Oballa to teorię, według której uważano,. że elastyczność pozostaje w ścisłym związku z nienasyconością. [podobne: harmonogram dyrektywny , budowa domu koszty , nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu  ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty harmonogram dyrektywny nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu