WYKONYWANIE WYKOPÓW

WYKONYWANIE WYKOPÓW Wykopy na rurociągi długości 1 km wykonuje się ręcznie. Dłuższe wykopy opłaca się wykonywać sposobem maszynowym. W gruncie suchym i spoistym wykopy można wykonywać bez zabezpieczenia stoków , na ogół jednak – zależnie od rodzaju gruntu, głębokości wykopu oraz od miejscowych warunków i sposobu wykonywania robót ściany zabezpiecza się deskowaniem. Wykopy rozpoczyna się od najniżej położonego punktu końcowego odcinka w celu łatwiejszego usuwania urobku i odprowadzania wód opadowych. Wykop wykonany sposobem schodkowym. Wykop wykonuje się z dwoma przerzutami urobku, który składa się w odległości koło 0,6 m od krawędzi wykopu. [patrz też: co wymaga pozwolenia na budowę, kauczuk butylowy, tkanina futerkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: co wymaga pozwolenia na budowę kauczuk butylowy tkanina futerkowa