Wykopy na ulicach lub drogach

Wykopy na ulicach lub drogach ogradza się zastawami w postaci łat drewnianych, zawieszonych na stojakach wysokości około 1,0 m, oraz wskaźnikami ostrzegawczymi, według przepisów ruchu na drogach publicznych. W okresie mrozów warstwę zamarzniętej ziemi usuwa się za pomocą rozbijania jej uderzeniami młota po klinach stalowych, przytrzymywanych kleszczami lub stalowymi uchwytami na długim pręcie, aby pracownik przytrzymujący klin był poza zasięgiem uderzenia młota po klinie. Ciężar młotów używanych do tego celu wynosi 6 kG. Ponieważ zrywanie i kruszenie nawierzchni podłoża za pomocą narzędzi ręcznych jest bardzo pracochłonne, stosuje się narzędzia mechaniczne, np. młotki pneumatyczne z dłutami o różnych kształtach, uruchamiane przewoźnym zespołem sprężarek. [przypisy: less skała, nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, hydroizolacja tarasu ]

Powiązane tematy z artykułem: hydroizolacja tarasu less skała nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu