ZRYWANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ I ZABEZPIECZANIE WYKOPÓW NA ULICACH I DROGACH PUBLICZNYCH


ZRYWANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ I ZABEZPIECZANIE WYKOPÓW NA ULICACH I DROGACH PUBLICZNYCH Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów dla rurociągów układanych pod ulicami lub drogami publicznymi zrywa się nawierzchnię drogową, a gdy rurociąg ma być ułożony pod chodnikiem – usuwa się płyty betonowe, asfalt itp. wraz z podłożem, na którym ułożono chodniki. Na terenach stacji kolejowych, gdy wykop przechodzi w poprzek toru, usuwa się podsypkę. Jeżeli tor nie może być zamknięty dla ruchu na czas robót, to nad wykopem układa się konstrukcję odciążającą , i miejsce robót ogradza się wskaźnikami zmniejszenia szybkości pociągów. [więcej w: tkanina futerkowa, hydroizolacja tarasu, pompa ciepła do cwu ]

Powiązane tematy z artykułem: hydroizolacja tarasu pompa ciepła do cwu tkanina futerkowa